Vurderer å setja opp sikringsnett i rasområdet

– Dette er eit område med rasaktivitet, og me vurderer no å setja opp sikringsnett for å hindra nye steinsprang.