Viss du møter på denne karen, kan du gjerne gje han eit klapp på skuldra og sei takk

Endre Romøren kommenterer stoda i Sogndal Fotball.