Ville utsetja sak for å lytta til innvandrarane: – Kanskje viktigaste saka på fire år

Sogndal formannskap utsette heile saka om flytting av Nav til Leikanger, slik at mellom andre Innvandrarrådet kan koma med innspel.