Vil vri satsinga til Fjord Noreg – tenk norske fjordar

Fylkeskommunane på Vestlandet skal snarleg ha eit møte med Fjord Norge med sikte på auka innsats i den nasjonale marknaden.