Vil vera nasjonal pådrivar for gode lokalsamfunn – klima på dagsorden

Vestland skal vera det leiande verdiskapingsfylket, og ein nasjonal pådrivar for eit regionalisert og desentralisert Noreg.