Vil mekla mellom sinte naboar: – Eit skot i mørke

Dei folkevalde trur på dialog og vil prøva å finna ei minneleg løysing for naboane og leveggen.