Vil jobba for gode vilkår til industrien: – Har mykje å seia

– Det har mykje å seia for eit selskap som Hydro at dei har føreseielege rammevilkår.