Vil innfri varslarkrava: – 1,8 millionar er ein beskjeden sum

Høgre vil torsdag be Sogndal kommunestyre vera med på å innfri krava fra barnevernsvarslarane. Då må 1,8 nye millionar leggjast på toppen av dei 2,4 kommunen no har tilbode.