Vil ikkje slå saman barnehagar: – Det er viktig å ha ei leiing som er tett på borna, foreldra og dei tilsette

Kommunen foreslår å slå saman dei to barnehagane med ein styrar. Dette møter motbør.