Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikkje selja aksjane i rutebilselskap

Artikkelen er over 1 år gammel

Balestrand kommunestyre har handsama sak om sal av aksjar i Firda Billag AS. Kommunen eig 4,4 prosent av aksjane i selskapet.Kommunestyret var samrøystes på at dei ikkje vil endra eigarskapen i Firda Billag AS, men står på vurderingane gjort i Eigarmeldinga 2018.Dersom eit stort fleirtal av eigarane i billaget ynskjer å selja seg ut, skal rådmannen leggja fram saka til ny handsaming, heiter det i vedtaket

Kommentarer til denne saken