Vil ikkje flytta frå flyktningane: – Medan resten av Nav fokuserer på å læra brukarar nye digitale tenester, skal me læra folk korleis ein brukar dusj og do

Avdelingsleiar for flyktningetenesta i Nav, Emil Ulvin Davidsen, er kritisk til å flytta tenesta frå Sogndal sentrum til Leikanger.