Vil ha utsleppsfri drosjenæring i 2024, men ikkje i heile fylket

Vestland fylkeskommune vil ha ei utsleppsfri drosjenæring innan april 2024, men førebels berre i Hordaland.