Vil ha slutt på steinknusing nær byggjefeltet: – Me kan leva med det ei tid, men no får det vera nok

Nils Joachim Knagenhjelm har søkt om fem års forlenging av drifta ved steinknuseverket midt på Kaupangerskogen, som skulle vore avslutta til hausten. No startar folk i byggjefeltet underskriftsaksjon mot tiltaket.