Vil ha ein tydelegare stat – Hydro har fått ei rekkje privilegiar

– Selskap som Hydro har fått ei rekkje privilegiar opp gjennom åra. Det er fordi dei skal gje noko tilbake til samfunnet.