– Viktig at me bryr oss og tek vare på kvarandre

– Ein kamerat såg då den drukna gjekk under. Han prøvde å dykka etter han, men måtte opp att for å få luft, då han dukka att på ny, var vatnet så grumsete at han ikkje såg han.