– Viktig at gravide tek forholdsreglar for å unngå å bli smitta, seier jordmor

– Heldigvis ser det ut som om gravide ikkje er spesielt utsette for å få Covid-19.