Vikjer strøymer til for å filma sjeldan attraksjon

Stripedelfinen på Vikjabukti er blitt ein publikumsmagnet for småe og store vikjer.