Vik Senterparti er på hogget - varslar aktiv opposisjonspolitikk

Av

Politikarar og kommunalt tilsette i Vik kommune må bu seg på Senterpartiet vil praktisera ein aktiv opposisjonspolitikk.