Vik til endes med tolv års terraplage

Av

Den siste slumpen med terraoppgjer landar snart i Vik.