Avgjorde om ungdomsklubben skal flyttast - sjå opptak frå møtet i kommunestyret i Lærdal

Av

Onsdag var det møte i kommunestyret i Lærdal.