Slepp å leggja på julekiloane frå baksten til mora

Av

Kristian Fardal Opseth ser klare fordelar med å feira jul «down under».