Me tek gjerne imot bilete frå di 17. mai-feiring, anten du går i tog, er heime eller gjer noko heilt anna denne dagen.

Send bileta til [email protected], og skriv kvar det er teke, og gjerne kven som er på biletet.

Me lagar ein biletserie slik at alle lesarane våre kan få sjå. God nasjonaldagsfeiring!