– Vi er forundra over at Sogn Avis, ved å vere mikrofonstativ for einskildpersonar, prøver å sverte det arbeidet som er gjort

Av