Vestland, 25 % av kraftproduksjonen - 3 % av verdiskapinga.

Av