Verkstader utset permitteringar om kundar aktiverer dekkhotella

Bilverkstader kan halda attende permitteringar om kundane straks klarer medverka til å aktivera dekkhotella.