Venting ved Bermålstunnelen

Publisert 07.03.2018 kl. 06.02.

Fordi det skal drivast vedlikehaldsarbeid i tunnelen, blir det manuell dirigering av trafikken gjennom Bermålstunnelen på fv. 53 mellom Fodnes og Årdalstangen onsdag mellom klokka 08.00 og 19.00. Trafikantar må rekna med inntil 20 minuttar ventetid ved tunnelen i dette tidsrommet.


Oppdaterte vegmeldingar frå Statens vegvesen her.