På grunn av gravearbeid vert avkøyrsla mot Dalsdalen vert mest truleg stengd heile veke 4, frå måndag 22. til fredag 24. januar. Trafikken må derfor gå om gamlebrua nedanfor Lerisbui. Omkøyring vert skilta.Trafikk til Luster omsorgssenter går som i dag via mellombels innkøyring inn til parkeringsplassen.