Arbeidet startar onsdag 22. juni, med stenging frå klokka 20.00 på kvelden, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Trafikken slepp igjennom klokka 22.00 og frå midnatt til klokka eitt. Frå dette tidspunktet vil vegen vera heilt stengd fram til klokka seks neste morgon.

Ramsteina rasoverbygg ligg nesten heilt inst inne i fjorden. Rasoverbygget har punkt med dårleg betong, og desse må reparerast for å sikra tryggleiken til trafikantane.

– For å komme til med utstyr og maskiner er me nøydde til å bruka heile vegbana i periodar. For å minska ulempene for fastbuande og gjennomgangstrafikk legg me den lengste stenginga etter midnatt, seier byggeleiar Kenneth Endestad Tennefoss.

Det er sett av to veker til arbeidet.