Vegtrafikksentralen vest melder at fylkesvegen mellom Vangsnes og Feios ved Hundsåi opnar måndag klokka 11 etter å ha vore stengd på grunn av steinskred.

Same fylkesveg, men då mellom Feios og Fresvik vert stengt enno ei lita stund. Entreprenøren har starta oppryddingsarbeid. Det er venta av vegen opnar om lag klokka 14.