Vegard (18) stortrivst som lærling i Veidekke, og snart ventar mykje arbeid på eit storprosjekt i Sogndal

Det står att halvtanna år av læretida hans og frå sommaren er han mest truleg attende i Sogndal for å medverka ved bustadprosjektet Lerum Bryggje.