Ved denne skulen er søknadsfristen for rektorstillinga utvida

Dei ønskjer seg fleire søkjarar.