Varsla om korrupsjon – no er han sjølv sikta for det same

Forretningsmann og investor Oddvar Røysi (80) frå Luster er sikta for korrupsjon i samband med drifta av det no nedlagde transittmottaket Hvalsmoen utanfor Hønefoss.