Vårens vakraste eventyr i gang i sauefjøsen: – Flo og fjøre avgjer når eg kan sova

Gamal kunnskap lever i beste velgåande i sauefjøsen til Leif Magne Vigdal. – Dei fleste lamma kjem til verda på fløande sjø mot full flo.