Vann med uryddig innsats: - Det gjekk for sakte i hovud og i bein

Mads Bådsvik sette inn kampens einaste mål i U20-oppgjeret mot Vik.