Uvêret herjar og vegtrafikksentralen har eit klart råd til trafikantane som skal austover

– Køyr E16 over Filefjell om du skal til Oslo.