Fredagsveret på vestlandet: - Innstilte ferjer og stengde vegar

Av

Det er visst berre å bu seg på ein innandørs fredag.