Aukande fare for skred

Av
DEL

Varsom.no melder om fare for snøskred i indre delar av fylket.Laurdag og søndag er det meldt om faregrad 2, men måndag aukar den til faregrad 3 - betydeleg skredfare. Det er kraftig nedbør som regn i snøen som vil gje auka fare. Måndag er det venta lokalt mykje nedbør på Vestlandet, noko som også gir jordskredfare.

Artikkeltags