Vinden bles i oppmodinga og reiv ned fjøsdøra

Av

- Eg kom om kvelden og skulle ta inn merra, og då var døra vekke.