På grunn av vêrtilhøva så vert rute A på ferjesambandet Vangsnes - Hella - Dragsvik innstilt førebels fram til klokka 20:45.

Avgangen på B-ruta som skulle gått 20:50 er kansellert.