Uvêr stengjer igjen fylkesveg 50 over fjellet mellom Aurland og Hol. Det blir gjort ei ny vurdering klokka 11. Vegen har vore stengd sidan klokka 12.55 på torsdag. Den var òg stengd natta i førevegen.

Det dårlege vêret gir og utfordringar på Hemsedalsfjellet, kor det er fare for kolonnekøyring fredag morgon. Farevarselet vart sendt ut 17.30 torsdag ettermiddag, og er aktuelt fram til klokka ni.

Fredag ettermiddag kl 13 er alle fjellovergangane opne att.

Ventetid langs Årdalsfjorden

Elles er vegarbeidet i gang fleire plassar i Sogn.

På fv. 5625 mellom Aurland og Skjerdal stengjer vegarbeid vegen i perioden 08.00-17.00 i kvardagane framover.

«Stengt inntil 2 timar med gjennomkøyring kl. 10, 12, 14 og 16. Nødetatar kan passere etter avtale med dirigentar.», skriv Vegvesenet.

Også i svingane opp på Aurlandsfjellet frå Aurlandsvangen er det vegarbeid. Her frå klokka 08.00 til 18.00 i vekedagane.

«Gjennomslipp av trafikk annankvar time kl. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 og opning kl. 18:00.", skriv Vegvesenet.

Lenger oppe i dalen langs fylkesveg 50 er det manuell dirigering natt til onsdag.

På E16 i Lærdal er det vegarbeid på natta mellom Seltatunnelen og Tuftåstunnelen. Vegarbeidet startar klokka 20.

I rundkøyringa ved Håbakken er det lysregulering heile døgnet.

Fv. 53 i Årdal er prega av vegarbeid etter klokka 23 på kvardagane denne veka. Det er manuell dirigering.

Seimsdalstunnelen mellom Seimsdalen og Tangen er stengt mellom 07.00 og 20.00.

Om opningstidene skriv Vegvesenet: «12.04.2023-14.04.2023 kontinuerleg ledebilkjøring 0700–2000. 17.04.2023-20.04.2023 kontinuerleg ledebilkjøring 0700–2000. Arbeid måndag – søndag i oddetallsuker og måndag – laurdag i partallsuker, grunna skiftordning. Nødetatar kan passere.»

På Fv. 55 ved Høyheimsvik i Luster er det cirka 15 minutt ventetid på grunn av manuell dirigering mellom klokka 07.00 og 19.00.

Det er endra køyremønster på Fv. 604 ved Bergsnes i Luster mellom 07.00 og 18.00.

Fv. 540 på Indre Hafslo kan verta stengt i periodar opp mot ein halvtime.

På rv. 13 i Sogndal er det framleis arbeid i Bondeviki, og i Fatlatunnelen lenger ute i fjorden er det vegarbeid med manuell dirigering.

Vikafjellet på rv. 13 er opna att etter å ha vore stengt grunna snørydding natt til onsdag.