Utset flytting av ungdomsklubben, sjølv om det er bestemt at den skal flyttast

Lærdal formannskap vedtok å setja vedtaket om flytting av ungdomsklubben Kosen på vent, og bed om ny handsaming i kommunestyret.