Mannen i 30-åra vart stogga i ein kontroll på riksveg 5 på Kaupanger i april.Han køyrde då utan gyldig førarkort og med eit lite barn i bilen som ikkje var sikra med godkjent sikringsutstyr.Det medførte 16.000 kroner i bot for føraren frå Leikanger.Han får også sperrefrist på førarkortet.