Utbyggingsplanar sette sinne i kok. No blir det folkemøte: – Me må møta kritikken som er komen

Politikarane skal på synfaring. Dei inviterer også til folkemøte om planane for bustadutbygging i Amla i Kaupanger.