Utbygginga vil kosta fleire hundre millionar: – Omfattande arbeid høgt til fjells

Hydro Energi må no vurdera vilkåra i konsesjonen opp mot lønsemda.