Utan fullføring av steinuttaket vert arealet liggjande som eit ope sår i landskapet utan vidare næringsutvikling

Av