Utan avtale kjem du hit, men ikkje lenger: Nav ynskjer nettkontakt og planlagde møte

 – Me skal levera tenester og vera tilgjengeleg i heile den nye kommunen. Men kan ikkje ha eit Nav-kontor i kvar tettstad slik det har vore fram til no, seier Sara Christine Johnsborg, leiar for Nav region Sogn.