Usemje om framtida til styret i bompengeselskap – delte seg på midten

Med knapt fleirtal, 34 mot 31 røyster, sa Fylkestinget nei til eit framlegg frå Frp om å starta opp eit arbeid for å skifta ut styret i Ferde AS.