Unn forskar på korleis ungdom sjonglerer med språket: – Dei unge er skrivekunnige som aldri før

Å ytra seg på dialekt i sosiale medium er ei norsk spesialøving.