Unge familiar har fått fart i byggjefeltet – Vidar (31) og Pia (30) har kjøpt hus, Maria (24) og Eirik (28) byggjer

Etter mange år med stillstand i Borhaug-feltet i Solvorn, er det no mange familiar som kjøper eller byggjer hus i feltet.