Ungdomstid, stagedives og god stemning: – Publikumet var heilt rått, det var skriking frå start til slutt

– Målet med Påskerocken er å gjenforeina dei gamle banda me har hatt i Leikanger, samstundes som me vil visa fram dei som vidarefører musikkulturen i Leikanger.